Materinský jazyk, materinská reč je pojem, ktorým sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote.

Podľa niekoľkých iných kritérií môže byť materinský jazyk definovaný, či chápaný ako:

  • jazyk, ktorým na danú osobu hovorila jeho matka, alebo iná osoba, ktorá sa najvýraznejšie podieľala na jej výchove
  • najlepšie ovládaný jazyk (kritérium kompetencie)
  • najviac používaný jazyk (kritérium funkcie)
  • jazyk, s ktorým sa daná osoba sama identifikuje (kritérium identifikácie)

Vo všetkých prípadoch nemusí ísť o jeden a ten istý jazyk – u väčšiny obyvateľov sveta ide o rôzne jazyky, napr. prvý osvojený jazyk a jazyk najviac používaný sa u veľa osôb líši.