Matrox Electronic Systems Ltd je kanadská spoločnosť sídliaca v meste Dorval v provincii Quebec , ktorá sa zameriava na produkciu grafických kariet a grafických adaptérov a vybavenia pre osobné počítače. Založili ju členovia Lorne Trottier a Branko Matić. Názov spoločnosti pochádza zo začiatočných písmen "ma" zo slova Matić, "tro" zo slova Trottier spolu s písmenom "x" ako excelentný.

Špecializuje sa na profesionálne viacobrazovkové grafické karty, ktoré umožňujú pripojiť viac ako jeden monitor k jednej grafickej karte. Cieľová zákaznícka základňa pozostáva predovšetkým z používateľov 2D a 3D grafiky, videa, vedeckých, medicínskych, vojenských a finančných aplikácií.

Počas 90. rokov 20. storočia vynikli grafické karty série Matrox Millennium kvôli výnimočnej rýchlosti v 2D a v kvalite zobrazenia. Spoločnosť sa rozhodla upriamiť na vývoj podnikových grafických potrieb, hlavný prúd si rozdelili konkurenčné spoločnosti. V prvých rokoch 21. storočia pokračovalo zameranie kariet pre špecializované trhy, predovšetkým pre podnikové, priemyselné a vládne aplikácie. V posledných rokoch spoločnosť má nie väčší ako 3-5 percentný podiel celkového trhu s grafickými kartami.