Monitor

rozlišovacia stránka

Monitor (z lat. ten, ktorý varuje alebo navrhuje) môže byť:

 • v informatike:
  • zobrazovacia jednotka, najmä na zobrazovanie hlásení o stave výpočtového systému a priebehu jeho činnosti, pozri monitor (displej)
  • zariadenie alebo program sledujúci alebo riadiaci alebo overujúci operácie výpočtového systému, a spravidla indikujúci odchýlky od normy, napr.:
  • programovacia technika správy prístupu paralelne bežiacich procesov k zdieľaným prostriedkom na zabezpečenie vzájomného vylúčenia, pozri monitor (synchronizácia)
 • v prieskume názorov a podobne:
  • anketa, ktorá sa pravidelne opakuje, aby sa zdokumentovali časové zmeny verejnej mienky, pozri monitor (anketa)
  • v slovenskom školstve: skrátene monitor 9
 • v technike, najmä telekomunikáciách: prístroj na sledovanie a kontrolu činnosti zložitých zariadení, napríklad kvality televízneho obrazu
 • v telekomunikáciách, zvukovej a televíznej technike:
  • video monitor (akýsi „televízor“ v štúdiu či v laboratóriu)
  • kontrolné zariadenie pri rozhlasovom vysielači, prípadne odpočúvacia rádiostanica, aj ako reproduktor v nahrávacom štúdiu alebo na koncertnom pódiu, pozri reproduktor
 • v geológii, stavebníctve: hydromonitor
 • v elektrotechnike: merač na určenie alebo nastavenie skúmanej frekvencie, pozri monitor (frekvencia)
 • v jadrovej fyzike: detektor žiarenia používaný na kontrolu množstva žiarenia alebo častíc, ktoré naň dopadajú, v dozimetrii alebo pri pokusoch, pozri monitor (jadrová fyzika)
 • v medicíne: prístroj na sledovanie životných funkcií počas operácie a po nej, pozri monitor (medicína)
 • v požiarnictve: lafetová prúdnica – otočná prúdnica s veľkým prietokom a prevodovým ovládacím ústrojenstvom
 • dopravný prostriedok:
 • tlač:
 • relácie a programy:
 • britská organizácia regulujúca NHS Foundation Trusty
 • poradenská firma v Cambridgi v štáte Massachusetts v USA, pozri Monitor Group
 • dve postavy z komiksovej série DC Comics Crisis on Infinite Earths
 • postava vo video-hrách Halo známa aj ako 343 Guilty Spark
 • prístroj na monitorovanie detí v sci-fi románe Ender’s Game
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.