Mechanika kontinua tuhej fázy

Mechanika kontinua tuhej fázy je fyzikálne odvetvie, ktoré sa delí na pododvetvia: