Teória pružnosti

Teória pružnosti skúma pretvorenosť (deformácie) a napätosť poddajných ideálne pružných telies pod vplyvom pôsobenia síl, spojitých teplotných zmien, alebo iných účinkov. Patrí do mechaniky kontinua tuhej fázy.

Ideálne pružné telesoUpraviť

Predmetom skúmania teórie je ideálne pružné teleso, ktoré:

  1. je spojité kontinuum v každom štádiu namáhania a pretvorenia,
  2. po úplnom odstránení príčin sa vráti do východiskového nedeformovaného a nanapätého stavu.

Náuka o pevnostiUpraviť

Náuka o pevnosti je s teóriou pružnosti úzko spojená, umožňuje vymedziť prípustné hranice namáhania a pretvorenia rôznych telies z rôznych materiálov. Náuka o pevnosti sa premieta do praktických inžinierskych disciplín spojených s konštrukciou napríklad v strojárstve a stavebníctve.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

Kaiser J., Složka V., Dický J., Jurasov V.: Pružnosť a plasticita I. Alfa, Bratislava 1990.