Hookov zákon (nesprávne[1][2][3]: Hookeov zákon) opisuje vzťah medzi deformáciou pevného telesa vyvolanou pôsobením napätia a veľkosťou tohto napätia. V oblasti po medzu proporcionality, t. j. pre malé napätia je táto závislosť lineárna a deformácia je priamo úmerná napätiu materiálu. Je pomenovaný podľa Anglického vedca Roberta Hooka. Hookov zákon vyjadrený pre materiál namáhaný jednoosovým ťahom, alebo tlakom:

Oblasť platnosti Hookovho zákona je medzi bodmi 1 a 2.

Aplikácia

upraviť

Po rozpísaní zákona s pomocou rovníc:

     ;     

dostávame závislosť medzi silou a predĺžením závesu (s rovnomerným prierezom) namáhaného ťahom

 

  • Fsila deformujúca teleso [N]
  • Sprierez telesa [m2]
  • E — Youngov modul [Pa]
  • l — dĺžka telesa [m]
  • Δ l — predĺženie telesa [m]
  • k — konštanta úmernosti – tuhosť telesa [N.m-1]

Referencie

upraviť
  1. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-x Chybné ISBN. S. 130.
  2. DVONČ,L. et al. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vyd. SAV, S. 126
  3. STOFFA, J., STOFFOVÁ. V. TERMÍNY, POLOTERMÍNY A PSEUDOTERMÍNY V TECHNOEDUKÁCII A INFOEDUKÁCII. 2015 [1] S. 362