Teleso (iné názvy: fyzikálne teleso, hmotné teleso) má niekoľko podobných definícií (sú zoradené približne od najširšej definície po najužšiu):

 • zriedkavo: ľubovoľná hmotná sústava[1]
 • časť hmoty zaberajúca súvislý priestor a ohraničená ľubovoľným počtom plôch[1] (podobné definície: trojrozmerný útvar zaberajúci určité miesto v reálnom priestore; časť reálneho priestoru úplne obmedzená plochami.[2]; reálny objekt konečných rozmerov; priestorovo ohraničená časť (resp. ohraničený objekt) pevnej látky, kvapaliny alebo plynu[3][4])
 • oblasť s určitým objemom a povrchom, ktorá je spojito vyplnená hmotnými bodmi; pričom hmotný bod je časť telesa s elementárnym objemom a elementárnym povrchom, ktorý obsahuje veľa elementárnych častíc (atómov, molekúl) hmoty[5]
 • hmotný útvar charakterizovaný tvarom a rozložením hustoty[6] (podobná definícia: určitý objem, v ktorom je nejakým spôsobom rozložená hmotnosť, či už spojito alebo nespojito[7])
 • makroskopická sústava zložená z veľkého počtu molekúl či atómov[8]

Niekedy sa telesom skrátene myslí len (dokonale) tuhé teleso[9].

Špeciálny prípad telesa je tzv. hmotný bod (či bodová hmotnosť), t.j. teoretické teleso s nekonečne malými rozmermi, ale a nenulovou hmotnosťou. Reálne teleso možno zobraziť ako sústavu hmotných bodov.

Delenia upraviť

Podľa skupenstva sa rozlišuje[5]:

 • pevné teleso (tuhé teleso v širšom zmysle) – pozri pevná látka
 • kvapalné teleso – pozri kvapalina
 • plynné teleso – pozri plyn
 • kombinácie

Podľa deformovateľnosti sa rozlišuje[5][10][11]:

Referencie upraviť

 1. a b Körper. In: LUEGER, Otto: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 5 Stuttgart, Leipzig 1907., s. 539-540. dostupné online
 2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. (porov.definíciu zahŕňajúcu aj nehmotné telesá:FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 3. teleso. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 724.
 4. teleso In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník S – Ž. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-768-6. s.
 5. a b c Pružnosť a pevnosť 1 Základné pojmy [online]. Katedra navrhovania technických systémov Technickej univerzity v Košiciach, [cit. 2016-08-31]. Dostupné online. Archivované 2016-10-12 z originálu. . kapitola 1
 6. těleso In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. ISBN 80-7335-080-7. s. 41.
 7. ŠTOLL, Ivan. Mechanika [online]. ČVUT v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, c2010 (pôvodne: c1995), [cit. 2016-08-26]. Dostupné online. s. 158
 8. Konradin Medien GmbH, Leinfelden-Echterdingen. Körper (Physik) [online]. wissen.de, [cit. 2016-08-31]. Dostupné online.
 9. těleso. In: Malá československá encyklopedie 6 Š – Ž. Praha: Academia, 1987. s. 151.
 10. poddajné těleso. In: Technický slovník naučný 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 151.
 11. poddajné těleso In: Technický slovník naučný 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 151.