Tuhé teleso môže byť aj synonymum výrazu pevné teleso, teda teleso v pevnom skupenstve, pozri pod pevná látka.

Tuhé teleso alebo dokonale tuhé teleso[1] je ideálne teleso z pevnej látky, ktoré pri pôsobení síl nemení svoj tvar – nedeformuje sa, ale tieto sily majú iba pohybový účinok. Považujeme ho za tzv. kontinuum = spojité prostredie, čiže neberieme do úvahy časticovú štruktúru látok.

Každé skutočné teleso môže vykazovať deformáciu (nech je akokoľvek pevné) pri pôsobení sily, preto v skutočnosti tuhé teleso neexistuje.

Tento abstraktný pojem sa používa k teoretickému skúmaniu čisto pohybových účinkov síl na teleso v prípadoch, keď sa nedá nahradiť hmotným bodom, pretože jeho rozmery a tvar nemôžeme zanedbať, príp. je nutné vziať do úvahy tiež jeho rotáciu, a pritom sú deformačné účinky síl zanedbateľné.

Referencie

upraviť
  1. kf-lin.elf.stuba.sk, [cit. 2016-09-05]. Dostupné online.