Rotácia

rozlišovacia stránka

Rotácia môže byť:

 • všeobecne:
 • vo fyzike: otáčavý pohyb
 • v matematike:
  • v geometrii: v rovine zhodné zobrazenie, ktoré má práve jeden samodružný bod (stred rotácie); v priestore zhodné zobrazenie, ktoré má priamku samodružných bodov (os rotácie); synonymum otočenie, pozri rotácia (geometria)
  • v diferenciálnej geometrii: druh diferenciálneho operátora, pozri rotácia (operátor)
 • v ekonómii: job rotation
 • v astronómii: otáčanie nebeského telesa okolo vlastnej osi, pozri rotácia (astronómia)
 • v cytológii: rovnosmerný pohyb obsahu bunky pozdĺž stien bunky, pozri rotácia (bunka)
 • v poľnohospodárstve: časové obdobie, v ktorom sa zopakuje daný postup sejby na všetkých honoch, pozri rotácia (poľnohospodárstvo)
 • v športe:
  • pohyb tela v lyžiara v smere oblúka pri lyžovaní, pozri rotácia (lyžovanie)
  • výmena pozícií mužstva v smere hodinových ručičiek, napríklad vo volejbale
 • v lekárstve: otáčanie tela alebo jeho časti (hlavy, končatín) okolo pozdĺžnej osi, pozri rotácia (lekárstvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.