Lineárna funkcia

Lineárna funkcia je funkcia daná rovnicou:

Graf lineárnej funkcie y = x

kde a, b sú reálne konštanty. Je definovaná na celom obore reálnych čísel. Obor hodnôt je tiež celé R. Funkcia je:

Grafom lineárnej funkcie je priamka so smernicou a a prechádzajúca bodom [0, b].

PríkladUpraviť

  • Rastúca funkcia: y=2x+1, ktorá prechádza bodom [0,1]
  • Klesajúca funkcia: y=-2x+1, ktorá prechádza bodom [0,1]
  • Konštantná funkcia: : y=1, ktorá prechádza bodom [0,1]

GrafyUpraviť

Externé odkazyUpraviť