Prostá funkcia je funkcia na definičnom obore , ak pre každé dve hodnoty z platí .

Postačujúca podmienka upraviť

Ak je funkcia   na   rýdzo monotónna, potom je prostá aj na  .

Vlastnosti upraviť

K prostej funkcii existuje funkcia inverzná.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť