Smernica priamky

Smernica priamky je parameter k v smernicovom tvare rovnice priamky ().

Smernica:

Platí, že , kde je orientovaný uhol, ktorý zviera priamka s kladným smerom osi .

Vlastnosti smerniceUpraviť

Ak je  , ide o rastúcu funkciu, ak je  , ide o klesajúcu funkciu. Ak je  , je priamka rovnobežná s osou  . Priamku rovnobežnú s osou   nemožno vyjadriť v smernicovom tvare.

Prvá deriváciaUpraviť

 
V každom bode A smernica určuje dotyčnicu ku grafu funkcie. Poznámka: smernicu zobrazujeme kladnú- zelenou bodkočiarkovanou čiarou, zápornú- červenou čiarkovanou čiarou, nulovú- čiernou plnou čiarou.

Parameter k smernice priamky je prvou deriváciou   podľa   a teda vyjadruje relatívnu zmenu závislej premennej   pri zmene nezávislej premennej  . Pre nelineárne funkcie určujeme smernicu v bode pre limitne malé : , pre :  konvergujúce k nule.[1]


 

Pozor,   je symbolický zápis a nie obyčajný zlomok, preto symbol "d" nie je možné vykrátiť!

Pozrite ajUpraviť

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť