Mechatronický systém

Mechatronický systém je mechanické zariadenie riadené elektronickou riadiacou jednotkou, v súčasnosti skoro výlučne programovanou (softvér).

Príkladom mechatronického zariadenia môže byť elektronické riadenie tlmičov na automobile, kde mechanickou časťou je tlmič s elektronicky riadeným ventilom. Riadenie vykonáva riadiaca jednotka s mikrokontrolérom na základe vstupov zo senzorov na podvozku na tlmiči samotnom a z riadiaceho panelu vodiča. Mechatronické systémy nie sú nijako obmedzé veľkosťou ani pôsobiskom. Môžu byť veľké napr. moderný rýchlovlak aj mikroskopicky malé napr. mikrosenzor, môžu pracovať v bežných podmienkach domova napr. pračka ale aj v najextrémnejších podmienkach napr. vesmírna sonda.