Mediálnosť (medicína)

Mediálny alebo mediálne je výraz prebraný z latinčiny, bežne používaný v lekárskej terminológii. Znamená „stredný“ alebo „bližšie k stredu“. Opakom tohto pojmu je „laterálny“ alebo „laterálne“.

Bežne sa používa v topografickej anatómii a ďalších lekárskych odboroch na upresnenie polohy voči nejakej anatomickej štruktúre. Napríklad: „mediálne od pravej obličky“ (bližšie k stredu tela ako je pravá oblička) a podobne.

ZdrojUpraviť

KÁBRT, Ján. Stručný lekársky slovník. [s.l.] : Osveta, 1992. ISBN 80-217-0494-2. (slovensky, latinsky)