Topografická anatómia

Topografická anatómia je anatómia na makroskopickej úrovni. Výskum sa robí invazívnymi aj neinvazívnymi metódami.