Medzimozog alebo diencefalon (lat. diencephalon) je časť mozgu.

Medzimozog je obklopený hemisférami predného mozgu, vidno len jeho spodnú časť

V medzimozgu je 3. mozgová komora, ktorá je spojená s komorami (1. a 2.) oboch hemisfér koncového mozgu.

Časti:

 • lôžko alebo talamus (thalamus) - brána vedomia:
  • prevodová stanica aferentných (senzitívnych) dráh vedúcich do mozgovej kôry
  • sprostredkúva reakcie na rozličné podnety (čuchové, chuťové, dotykové, bolesť, ...)
 • podlôžko alebo hypotalamus (hypothalamus) - je na dne 3. mozgovej komory
  • stopkou je naň pripojená hypofýza, s kt. sa spája pomocou ciev a nerv. vlákien
  • endokrinná funkcia – vznik hormónov - oxytocín, vazopresín
  • riadiaca funkcia – činnosť autonómnych nervov, tým aj činnosť vnút. orgánov, termoregulácia, funkcie srdca, ciev
  • centrum: nasýtenia, hladu, spánku
 • zalôžko alebo metatalamus - súčasť zrakovej a sluchovej dráhy (corpora geniculata lateralia a medialia)
 • nadlôžko alebo epitalamus - tvorený šuškovitým telieskom (epifýza, lat. corpus pienale), endokrinným orgánom produkujúcim melatonín
 • predná časť lôžka alebo subtalamus - niekoľko mozgových jadier so vzťahom k plánovaniu pohybov