Medzinárodná asociácia mentálnych športov

Medzinárodná asociácia mentálnych športov (angl. International Mind Sports Association IMSA) je organizácia ktorú založili Svetová bridžová federácia (WBF), Svetová šachová federácia (FIDE), Medzinárodná federácia GO (IGF) a FMJD.

Cieľom IMSA je rozvoj a propagácia mentálnych športov, ich zavádzanie do škôl a organizovanie spoločných športových podujatí napr. mentalympiáda. IMSA vznikla dňa 19. apríla 2005, prezidentom je José Damiani. IMSA zastrešuje vyše 400 národných federácií a viac než 500 miliónov hráčov.

Externé odkazy upraviť