Svetová bridžová federácia

Svetová bridžová federácia (skratka WBF) je federácia národných bridžových zväzov. Je to nezisková organizácia starajúca sa o rozvoj bridžu vo svete. WBF je rozdelená do 8 geografických zón:

WBF organizuje majstrovstvá sveta v rôznych kategóriách:

 • Majstrovstvá sveta juniorov - páry
 • Majstrovtvá sveta juniorov - inidviduálne
 • Majstrovstvá sveta juniorov - družstvá
 • Majstrovstvá družstiev geografických zón
 • Svetová olympiáda družstiev
 • Majstrovstvá sveta
 • Transnacionálne otvorené majstvstvá družstiev
 • Zmiešané družstvá
 • Univerzitné majstrovstvá družstiev
 • IOC Grand Prix
 • Individuálne majstrovstvá sveta
 • Simultánne majstrovstvá sveta párov
 • Majstrovstvá sveta počítačových programov

Externé odkazy upraviť