Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (iné preklady: Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov, Medzinárodná únia ochrany prírody a prírodných zdrojov, Medzinárodný zväz na/pre ochranu prírody a prírodných zdrojov, Medzinárodný zväz ochrany prírody a prírodných zdrojov; angl. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, skr. IUCN) je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá v oblasti Ženevského jazera vo Švajčiarsku v meste Gland. Združuje 83 krajín, 108 vládnych kancelárií, 766 nekomerčných organizácií a 81 medzinárodných organizácií a okolo 10-tisíc expertov a vedcov z krajín celého sveta.

Logo IUCN
 
Sídlo v meste Gland

V rokoch 1990 - 2008 (do februára) bol paralelný názov Svetová únia ochrany prírody alebo Svetový zväz ochrany prírody, angl. World Conservation Union. Do roku 1955 názov znel International Union for the Protection of Nature, skr. IUPN. Mimo právnych kontextov sa organizácia dnes volá skrátene Medzinárodná únia na ochranu prírody (iné preklady: Medzinárodná únia na/pre ochranu prírody, Medzinárodná únia ochrany prírody, Medzinárodný zväz na/pre ochranu prírody, Medzinárodný zväz ochrany prírody), angl. International Union for Conservation of Nature.