Melas (syn Porthaóna)

Melas (starogr. ΜέλαςMelas) je v gréckej mytológii syn Portaóna a jeho manželky Euryty.[1]

Melas bol synom kalydónskeho kráľa Porthaóna[2] a bratom Oinea, Agria, Alkathoa, Leukópea[1] a Steropy,[1] ktorá s riečnym bohom Achelóom,[3] splodila Sirény.[1] Keď na trón po Porthaónovi zasadol jeho syn Oineus, po krátkom kraľovaní ho Agrios so svojimi synmi zvrhol a zasadol na trón.[4] Oinea však po rokoch oslobodil argejský kráľ Diomédes, ktorý po návrate z trójskej vojny Agria a jeho synov (s výnimkou Onchésta a Thersita, ktorí včas utiekli) pobil a Oineovi trón vrátil.[4]

Trójskej vojny sa zúčastnil aj Melas. Po únose Heleny trójskym princom Paridom, sa ako mnohí iní Achájci aj on pridal k spartskému kráľovi Menelaovi, aby oslobodil jeho manželku.[5] Pri brehoch Tróje sa vylodilo ohromné achájske vojsko a zaútočilo na trójske hradby, Trójania ale ich útok odrazili a Achájci boli nútení postaviť tábor a mesto obliehať. Aj keď vojsko Trójanov bolo spočiatku nepočetné, vďaka odvahe bojovníkov, ktorí neváhali položiť pri obrane mesta aj svoj život, mesto ubránili. Po spore medzi vrchným veliteľom achájskych vojsk Agamemnónon a hrdinom Achilleom sa v desiatom roku vojny podarilo Trójanom posilneným spojencami za pomoci bohov dobyť achájsku hradbu a priblížiť sa k achájskym lodiam.[6] U Homéra jeho meno zaznie v štrnástom speve Iliady, keď sa Achájcom podarilo na čas zastaviť prienik trójskeho vojska.[7]

Referencie a bibliografia upraviť

  1. a b c d Apollodoros, Bibliotheca, 1,7,10.
  2. Hyginus, Fabulae 175.
  3. Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 344.
  4. a b Apollodoros, Bibliotheca, 1,8,6.
  5. Atlas mytológie. Bratislava : Ikar, 2001. ISBN 80-551-0152-3. S. 35.
  6. Vojtech Zamarovský. Grécky zázrak. Bratislava : Mladé letá, 1990. ISBN 80-06-00122-7. S. 84-86.
  7. Homér, Iliada, 14,115-118.