Melizma je skupina nôt pripadajúca na iba jednu slabiku textu. Spev, ktorý má dlhé melizmatické pasáže, teda pasáže s viacerými notami pripadajúcimi na jednu slabiku, sa (na rozdiel od sylabického spevu) nazýva melizmatický spev. Typickým príkladom je gregoriánsky chorál.

Alleluia in Vigilia Nativitatis

Melizmy sa používali najmä v starovekých kultúrach na dosiahnutie hypnotického tranzu u počúvajúceho, ktorý sa využíval na mystické alebo náboženské účely. Melizma je charakteristická napr. aj pre židovský liturgický spev (recitácia z Tóry).

Pozri aj upraviť