Sylabický spev

Sylabický spev je spev, v ktorom (na rozdiel od melizmatického spevu) na jednu slabiku pripadá len jedna nota.

Pozri ajUpraviť