Mendelejevova rovnica

(Presmerované z Mendelejevov vzťah)

Mendelejevova rovnica alebo Mendelejevov vzťah alebo Mendelejevov vzorec je vzorec, ktorým možno vypočítať dolnú výhrevnosť paliva.

Znie nasledovne: Hu = 33,913.mC + 102,995.mH - 10,885.(mO - mS) - 2,51mH2O

pričom:

  • Hu - dolná výhrevnosť (kJ.kg-1)
  • mC - hmotnostný podiel uhlíka v palive (%)
  • mH - hmotnostný podiel vodíka v palive (%)
  • mO - hmotnostný podiel kyslíka v palive (%)
  • mS - hmotnostný podiel síry v palive (%)
  • mH2O - hmotnostný podiel vody v palive (%)

Zdroj upraviť