Menoikeus (otec Kreonta)

Menoikeus (starogr. Μενοικεύς – Menoikeus, lat. Menoikeus) je v gréckej mytológii otec Kreonta, kráľa v Tébach.

Korene rodu Menoikea siahajú až k známemu jeho predkovi Kadmovi, ktorý pomocou vojakov zrodených z jeho „dračej sejby" postavil Téby a stal sa tak prvým tébskym kráľom. Menoikeus bol tiež jedným z vojakov zrodených z tejto sejby. Potomkami Menoikea boli Kreón, dvakrát vládnuci v Tébach a Iokasté, ktorá sa stala manželkou kráľa Laia a matkou Oidipa. Neskôr, po tragických udalostiach, daných osudom, sa stala tiež manželkou Oidipa, ktorý bol vrahom svojho otca.[1]

Keď sa v detstve odložený syn Oidipus už ako dospelý vrátil do Téb, nevedomky zabil muža, ktorý ako sa neskôr ukázalo bol jeho otcom. Následne sa oženil s vlastnou matkou a tak vyvolal hnev bohov, žiadajúcich jeho potrestanie. Bohovia za trest zoslali na Téby mor, ktorý krajinu nesmierne sužoval. Veštec Teiresias oznámil vôľu bohov: mesto bude od moru uchránené len vtedy, ak za mesto zomrie jeden zo zasiatych, mužov zrodených z dračích zubov, ktorých Kadmos na radu bohov sial do zeme.[2]

Menoikeus sa bez váhania išiel obetovať a vrhol sa z hradieb.[2][3] Tébania mu za to boli vďační, ale jeho obeť bola aj tak márna a nemohla odvrátiť všetky ďalšie nebezpečenstvá a pohromy, ktoré sa na Téby valili, tie nakoniec po krvavej vojne viedli až k zničeniu mesta.

Referencie

upraviť
  1. Apollodoros, Kronika, 3,5,7.
  2. a b Hyginus , Fabulae, 67.
  3. Hyginus , Fabulae, 242.