Mezón je farebne neutrálna elementárna častica tvorená párom kvark-antikvark. Tieto častice patria medzi hadróny. Medzi mezóny patria tieto 4 najdôležitejšie častice Pión, Kaón, Elta C a B-nula(zero)