Micva (hebr. מצווה, plurál – מצוות micvot) je v judaizme označenie pre:

  • jedno zo 613 prikázaní, ktoré sa nachádzajú v Tóre a boli prijaté od Hospodina – v rabínskej literatúre boli tieto príkazy nazývané micvot de-orajta (aram. מצוות דאורייתא), prikázania z Písma. Niekedy sa im hovorí aj Tarjag micvot (hebr. תרי"ג מצוות) podľa hebrejského akronymu, ktorý označuje číselnú hodnotu 613.
  • jedno z prikázaní židovského náboženského práva stanovených rabínmi a nazývaných micvot de-rabanan (aram. מצוות דרבנן)
  • niekedy sa ako micva označuje aj akt ľudskosti, ako napríklad pochovanie tela neznámeho človeka

Počet 613 micvot bol stanovený rabínmi. Delia sa na 248 pozitívnych prikázaní a 365 zákazov. Podľa Talmudu (Makot 23b) je počet zákazov odvodený od počtu dní solárneho roku a počet pozitívnych príkazov zase od počtu kostí v ľudskom tele. Podľa iného vysvetlenia 611 prikázaní sprostredkoval Židom Mojžiš (611 je číselná hodnota hebrejského slova Tóra) a chýbajúce prikázania sú prvé dve prikázania Desatora, ktoré boli zvestované priamo z Božích úst.

Najznámejší výpočet týchto 613 prikázaní vypracoval Maimonides (Sefer ha-micvot).

Externé odkazy upraviť