Miera návratnosti (iné názvy: miera výnosu/výnosnosti/rentability, výnosová miera, pomer návratnosti, pomer rentability, výnosové percento, návratnosť, výnos, výnosnosť, rentabilita, miera zisku, return on investment (v širšom zmysle), rendita, ďalšie synonymá pozri v článku return on investment a odkazoch tam uvedených; angl. rate of return (skratky ROR, r), return, profit rate, (rate of) return on investment (skratka ROI) ) je pomer zisku z investície a nákladov na investíciu.

Použitie

upraviť

Ukazovateľ meria úspešnosť akejkoľvek investície.

Príklady známych konkrétnych použití tohto ukazovateľa:

  • vo financiách: miera návratnosti = zmena ceny akcie : počiatočná cena akcie
  • vo finančnej analýze podniku: return on investment (rentabilita celkového kapitálu) = ročný zisk podniku : zdroje krytia majetku podniku
  • ako ukazovateľ pri hodnotení celkovej úspešnosti webového sídla alebo úspešnosti internetovej reklamnej kampane PPC.

Od názvu tohto ukazovateľa ("rate of return") je odvodený názov ukazovateľa "internal rate of return" (po slovensky vnútorné výnosové percento, vnútorná miera návratnosti a pod.), ktorého spôsob výpočtu je však odlišný.

Externé odkazy

upraviť