Mikraot gdolot

(Presmerované z Mikra’ot gdolot)

Mikraot gdolot (hebr. מקראות גדולות) alebo rabínska biblia je vydanie hebrejského Tanachu (alebo jeho časti), ktoré okrem vokalizovaného masoretského biblického textu s liturgickými akcentami obsahuje aj masoretský textovo-kritický aparát, aramejský preklad biblického textu (Targum) a stredoveké biblické komentáre.

Moderné vydanie Mikraot gdolot

Najpoužívanejšie sú biblické komentáre, ktorých autormi sú Raši, Abraham ibn Ezra, Moše ben Nachman, David Kimchi, Šmuel ben Meir.