PhDr. Milan Podrimavský, CSc. (* 8. november 1943, Teplý Vrch – † 24. september 2011) je slovenský historik, zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV v r. 1995-2006.

Dielo upraviť

  • Slovenská národná strana v druhej polovici 19. storočia Ed. (1983)
  • Dejiny Slovenska. Vyd. 1. Zväzok III : (od roku 1848 do konca 19. storočia). Bratislava : Veda, 1992. 831 s. ISBN 80-224-0078-5. (spoluautor)
  • Dejiny Slovenska. Vyd. 1. Zväzok IV : (od konca 19. stor. do roku 1918). Bratislava : Veda, 1986. 535 s. (spoluautor)