Milan Podrimavský

PhDr. Milan Podrimavský, CSc. (* 8. november 1943, Teplý Vrch – † 24. september 2011) je slovenský historik, zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV v r. 1995-2006.

DieloUpraviť

  • Slovenská národná strana v druhej polovici 19. storočia Ed. (1983)
  • Dejiny Slovenska III : (od roku 1848 do konca 19. storočia). 1. vyd. Bratislava : Veda, 1992. ISBN 80-224-0078-5. (spoluautor)
  • Dejiny Slovenska IV : (od konca 19. stor. do roku 1918). 1. vyd. Bratislava : Veda, 1986. (spoluautor)