Minós z Atén

Minós (starogr. Μίνως – Minós) bol víťaz behu na jedno stadion na olympijských hrách v roku 400 pred Kr.[1][2]

Minós z Atén zvíťazil na 95. olympijských hrách v behu na jedno stadion.[1][2] Súťažil v bežeckej disciplíne, ktorú zaviedli už pri založení hier v roku 776 pred Kr..[2] V Olympii sa hry o ďalšiu disciplínu, behu na dve stadiá (diaulos) rozšírili v roku 724 pred Kr.[3] a zvíťazil v nej Hypénos z Pisy.[3] Na 15. hrách v roku 720 pred Kr. zaviedli tzv. dlhý beh, po grécky dolichos, ktorý sa na začiatku bežal len na sedem stadií (napokon až na 24 stadií)[4] a prvým víťazom tejto disciplíny bol Akanthos zo Sparty.[2] Poslednú bežeckú disciplínu beh ťažkoodencov (hoplitodromos) zaviedli v roku 520 pred Kr. a zvíťazil v nej Damaretos z Héraie.[5] Vzdialenosť stadia (600 stôp[6]) sa pohybovala zhruba od 175 do 200 metrov.[7]

Antický autor Pausanias uvádza, že na 95. olympijských hrách ustanovili deviatich sudcov - hellanodikov, trom z nich dali na starosť konské preteky, trom dozor nad päťbojom a poslední traja dozerali na priebeh ľahkoatletickej súťaže.[8]

Referencie a bibliografiaUpraviť

  1. a b Diodoros, Bibliotheca historia, 14,35,1.
  2. a b c d Eusebios, Kronika 2,193.[1]
  3. a b Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 246.
  4. Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 113.
  5. Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 248.
  6. Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 199.
  7. Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 47.
  8. Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku I.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1973. 66-602-22-8.6. S. 380.

Pozri ajUpraviť