Mindel-ris

(Presmerované z Mindel-riss)

Mindel-ris alebo mindel-riss je interglaciál medzi mindelom a risom, ktorý trval:

  • v širšom zmysle od 320/300/260 000 pred Kr. do 400/370/350 000 pred Kr. (potom zodpovedá nordickému holsteinu v širšom zmysle) – teda vrátane protorisu
  • v užšom zmysle len od 347/?/? 000 pred Kr. do 400/370/350 000 pred Kr. (potom zodpovedá nordickému holsteinu v užšom zmysle) – teda bez protorisu

Podľa niektorých autorov však mindel-ris zodpovedá nordickému tréne, teda 200/195 000 – 240/230 000 pred Kr.

Charakteristika mindelu-riss v širšom zmysle upraviť

U nás sa tvorili pôdne komplexy na sprašiach, intenzívna bola hĺbková erózia riek, ktorá individualizovala mindelské riečne terasy. Mindel-ris bol dlhotrvajúci, pomerne teplý a vlhký interglaciál. V jeho najteplejších obdobiach rástli u nás zmiešané dúbravy, veľký bol podiel ihličín.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.