Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ministerstvo Slovenskej republiky

Súradnice: 48°08′33″S 17°07′05″V / 48,142435°S 17,118133°V / 48.142435; 17.118133

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predtým aj Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je jedno z ministerstiev Slovenska. Od 15. mája 2023 je ministrom Jozef Bíreš.[1]

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sídlo ministerstva
Sídlo ministerstva
SídloDobrovičova 12,
812 66 Bratislava
MinisterJozef Bíreš
Štátny tajomníkMartin Kováč
Webová stránkampsr.sk/

Pôsobnosť ministerstva Upraviť

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

 1. poľnohospodárstvo,
 2. lesné hospodárstvo,
 3. pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
 4. závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
 5. veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
 6. rastlinolekársku starostlivosť,
 7. plemenársky dozor,
 8. rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
 9. poľovníctvo,
 10. potravinárstvo a potravinový dozor.

Komoditná burza Upraviť

Ministerstvo pôdohospodárstva aktívne pôsobí v dianí na Komoditnej burze Bratislava.

Minister pôdohospodárstva Upraviť

Ministerstvo pôdohospodárstva riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister pôdohospodárstva, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.

Súčasným ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je od 8. júna 2021 Samuel Vlčan.[2]

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Upraviť

Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. V odôvodnených prípadoch môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci. Minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.

Súčasnými štátnymi tajomníkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sú Martin Kováč a Henrich Haščák.

História Upraviť

Pod ministerstvo bola 1. júla 2010 včlenená doterajšia agenda Ministerstva životného prostredia SR, ktoré bolo k tomuto dňu zrušené (zákon č. 37/2010 Z. z.). Ministerstvo bolo zákonom premenované na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

K 1. októbru 2010 po obnovení Ministerstva životného prostredia SR je ministerstvo znova vedené ako Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (zákon č. 372/2010 Z. z.).

Referencie Upraviť

 1. SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agrorezort povedie profesor Jozef Bíreš [online]. MPRV SR, [cit. 2023-07-11]. Dostupné online.
 2. Prezidentka vymenovala nového ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2021-06-08]. Dostupné online.

Externé zdroje Upraviť