Mirákulum

Mirákulum je stredoveký divadelný žáner opisujúci naratívnou a dramatickou formou život svätého. Pochádza približne z 11. – 14. storočia.