Miroslav Galanda (* 8. máj 1945, Martin) je slovenský lekár-neurochirurg.

Miroslav Galanda
slovenský lekár-neurochirurg
Narodenie8. máj 1945 (79 rokov)
Martin

Životopis

upraviť

Študoval na Lekárskej fakulte UK Bratislava v Martine (1963-1966), 1980 CSc., 1992 doc.

Pôsobil na Lekárskej fakulte v Martine (1969-1970), na Neurologickej klinike v Bratislave, v Hradci Králové, v Prahe, od roku 1986 pôsobí v NsP F.D.R. v Banskej Bystrici, od roku 1999 ako prednosta Neurochirurgickej kliniky SPAM. V 70. a 80. rokoch významne prispel k zavedeniu elektrostimulačných stereotaktických metód v neurochirurgii, vypracoval metódy chronickej stimulácie v oblasti horného cerebelárneho pedunklu na ovplyvnenie hyperkinéz a spasticity pri DMO stereotaktickou metódou s prezentáciou na európskych a svetových neurochirurgických podujatiach. V roku 1986 založil a vybudoval prvé neurochirurgické pracovisko v stredoslovenskom regióne (od roku 1999 Neurochirurgické klinika SPAM) a podieľal sa na výchove nových neurochirurgov.
Od roku 1999 vykonáva funkciu prezidenta Slovenskej neurochirurgickejm spoločnosti, je členom redakčnej rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Je spoluautorom odborných publikácií a vysokoškolskej učebnice, publikoval vedecké práce v domácich i zahraničných periodikách a monografiách. Je autorom realizovaného zlepšovacieho návrhu a patentu. Pôsobí ako krajský odborník pre neurochirurgiu.

Literatúra

upraviť
  • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Externé odkazy

upraviť