Missionerande Kopimistsamfundet

Missionerande Kopimistsamfundet (doslova „Misionárska kopimistická spoločnosť“; prívrženci sa v médiách volajú kopimisti a príslušné náboženstvo kopimizmus) je spoločenstvo ľudí, ktorí tvrdia, že kopírovanie súborov je posvätná cnosť[1][2][3]. Táto spoločnosť, založená vo Švédsku 19-ročným študentom filozofie, Isakom Gersonom[4], bola na svoju tretiu žiadosť uznaná tamojšími úradmi ako náboženská komunita[4][5].

Kopimistický symbol pyramídy
Ctrl-C, Ctrl-V

Gerson poprel informácie, že server The Pirate Bay v súčasnosti operuje pod záštitou kopimistov[6].

PrincípyUpraviť

Vyznávači tohto náboženstva sami seba nazývajú kopimisti podľa anglického copy me. Pôvod tohto výrazu sa nachádza vo verši Biblie[7]: Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.(1 Kor 11:1). Tento verš bol kopimistami preložený nasledovne: Kopírujte ma, moji bratia, ako aj ja kopírujem samotného Krista[7]. "Kopimista" alebo "kopimistický intelektuál" je osoba, ktorá verí, že všetky informácie by sa mali voľne šíriť a byť neobmedzované. Táto filozofia odporuje akejkoľvek forme privlastňovania si vedomostí, ako sú napríklad autorské práva, a podporuje pirátstvo všetkých typov médií vrátane hudby, filmov, televíznych relácií a softwaru[8].

Podľa slov spoločnosti "V našej viere je komunikácia svätá."[1] Na ich webovej stránke nie je uvedená žiadna viera v Boha či nadprirodzené javy. CTRL+C aCTRL+V, počítačové skratky pre "Kopírovať" a "Prilepiť" sú považované za posvätné symboly.

Kopimistická viera sa dá zhrnúť do týchto bodov:

 • Všetko poznanie všetkým
 • Hľadanie poznania je sväté
 • Kolobeh vedomostí je posvätný
 • Akt kopírovania je posvätný

Podľa kopimistickej "ústavy"[9]:

 • Kopírovanie informácií je eticky správne.
 • Šírenie informácií je eticky správne.
 • Copymixing (kopírovanie a následné upravovanie) je posvätný druh kopírovania, viac než dokonalé digitálne kopírovanie, pretože zväčšuje a zlepšuje pokladnicu vedomostí
 • Kopírovanie a upravovanie informácií, sprostredkovaných inou osobou, je vnímané ako prejav úcty a prijatia kopimistickej viery.
 • Internet je svätý.
 • Zdrojový kód je zákonom.

5. januára 2012 bol kopimizmus vo Švédsku uznaný sa právoplatné náboženstvo.

ReferencieUpraviť

 1. a b JACKSON, Nicholas. The Information Will Get Out: A New Religion for File-Sharers [online]. 10 April 2011, [cit. 2011-04-25]. Dostupné online.
 2. File-Sharers Await Official Recognition of New Religion. TorrentFreak, 10 April 2011. Dostupné online [cit. 2011-04-25].
 3. CITROME, Michael. NETWORTHY: Copy, paste, amen [online]. Montreal Mirror, 14 April 2011, [cit. 2011-04-25]. Dostupné online.
 4. a b Sweden recognises new file-sharing religion Kopimism. BBC News, 5 January 2012. Dostupné online [cit. 2012-01-05].
 5. File-Sharing Recognized as Official Religion in Sweden [online]. 4 January 2012, [cit. 2012-01-05]. Dostupné online.
 6. PRIVITERA, Salvatore. File-sharing as a religion, do we really need it? [online]. [Cit. 2012-01-29]. Dostupné online.
 7. a b The Pirate and the Priest: How Digital Turned into Divine
 8. revolutimes: Sweden Recognizes File Sharing as a Religion
 9. [1]