Mixtape (písané aj mix-tape alebo mix tape) je podomácky vytvorená kompilácia hudby (typicky sú používané piesne chránené autorskými právami) zaznamenaná v určitom poradí, tradične na audiokazetu, ale neskôr aj na CD alebo v MP3 playlistoch skladieb.[1] Piesne môžu byť sekvenčné alebo sa na základe podobnosti piesne vytvárajú presahy a prelínajú sa na konci jednej a začiatkom druhej piesne. Kompilácia sa tak môže stať plynulým celkom. Kompilácie môžu zahŕňať výber obľúbených piesní alebo hudbu spojenú podľa témy alebo nálady, prípadne je playlist prispôsobený zamýšľanému príjemcovi mixtapeu.

Audiokazeta s podomácky nahratou hudbou.

Mixtape je tiež používaný v rape, hip-hope či R&B, kde popisuje určité typy nahrávok, ktoré typicky produkuje hudobník sám. Autor zvykne vydať nezávislý album, ktorý býva sprístupnený bezplatne, najmä kvôli snahe o získanie publicity a/alebo pre vyhnutie sa možnému porušeniu autorských práv. Pojem však bol použitý aj na označenie rôzneho (z hľadiska žánru alebo dĺžky) spoplatneného hudobného obsahu v minulom desaťročí. Významový rozdiel medzi hudobným obsahom označeným ako mixtape, ale spoplatneným, a "tradičnejšími" extended play alebo štúdiovým albumom sa tak postupne stiera.

Referencie upraviť

  1. Definition of MIXTAPE [online]. www.merriam-webster.com, [cit. 2017-02-27]. Dostupné online. (po anglicky)