Mlok

rozlišovacia stránka

Mlok môže byť:

 • v biológii:
  • príslušník radu mloky (Urodela)
  • slovenské rodové meno väčšiny alebo všetkých rodov z podčeľade Pleurodelinae [1], pozri pod salamandrovité
  • v 19. stor. [a dodnes po česky]: salamandra (ako rodové meno)[2], pozri salamandra
 • tvor z Čapkovho diela Vojna s mlokmi, pozri pod Vojna s mlokmi
 • cena udeľovaná na počesť K. Čapka, pozri Cena Mlok

ZdrojeUpraviť

 1. Pozri zdroje uvedené v článku salamandrovité.
 2. [1]
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.