Mlynná je potok na Horehroní, v severnej časti okresu Brezno. Je to pravostranný prítok Štiavničky, má dĺžku 6,9 km a je tokom V. rádu.

Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Ďumbierske Tatry, na juhovýchodnom svahu Ďumbiera (2 043,4 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 1 700 m n. m., neďaleko Chaty generála M. R. Štefánika. Tečie severojužným smerom, na hornom toku preteká dolinou Zelenská Mlynná, zľava priberá prítok spod Králičky a ďalej nasledujú prítoky: sprava spod Veľkého Gápľa (1 776,5 m n. m.), zľava (1 177,5 m n. m.) z úpätia Králičky, sprava opäť spod Veľkého Gápľa, ďalej sprava z doliny Ošusty a taktiež sprava (986,8 m n. m.) spod masívu Veľkého Gápľa. Na krátkom úseku potom tečie na juhovýchod a po pribratí 2,6 km dlhého prítoku z doliny Pošova Mlynná pokračuje na juh Mlynnou dolinou. Tu postupne priberá najprv krátky ľavostranný prítok z juhozápadného svahu Malého Gápľa (1 571,8 m n. m.), ďalší zľava spod Zingotovej (1 169,6 m n. m.) a následne aj dva prítoky z oblasti Valachova. Napokon ešte priberá pravostranný prítok z oblasti Hviezdy, vstupuje do výbežku Horehronského podolia, do podcelku Bystrianske podhorie. Tu najprv preteká chatovou oblasťou a severovýchodne od obce Mýto pod Ďumbierom ústi v nadmorskej výške cca 655 m n. m. do Štiavničky.