Moc je schopnosť dosiahnuť požadovaný výsledok (najmä ovplyvňovať činnosť a správanie ľudí), a to takmer za všetkých okolností, napr. aj navzdory opozícii. Moc je neoddiskutovateľnou skutočnosťou, možno jej porozumieť ako takej, zriedkakedy existuje bez toho, že by bola vykonávaná. Príklady moci: moc charizmatickej osobnosti, ekonomická moc, politická moc, osobná moc atď.

Existujú emocionálne poruchy, ktoré postihujú tých, ktorí vykonávajú moc v akejkoľvek forme, medzi ktorými vyniká arogantný syndróm, megalománia, hamartia alebo narcizmus.

Delenie upraviť

  • udelená (neobmedzená)
  • delegovaná (časť svojej moci určitý subjekt spoločne)
  • obmedzená

Pojem moci podľa Maxa Webera upraviť

Nemecký sociológ, ekonóm a politik Max Weber špecifikoval pojem autorita, resp. moc, ktorú spája s pojmom panstvo. Moc a panstvo rozlišuje. Moc chápe ako každú šancu presadiť v rámci spoločenského vzťahu vlastnú vôľu aj proti odporu, bez ohľadu na to v čom táto šanca spočíva. Panstvo chápe ako šancu nájsť pre príkaz určitého obsahu poslušnosť u určitých osôb. Vytvoril 3 typy panstva:

  1. tradičné (panstvo založené na tradičných vzťahoch, odvodené z každodennej viery v posvätnosť oddávna platných tradícií),
  2. legálne (stáva sa z titulu legality, spočíva v dôvere v zákonnosť stanovených poriadkov a v právo tých, ktorí sú na ich základe povolaní vykonávať moc),
  3. charizmatické (založené na nevšednej oddanosti, posvätnosti, hrdinskej sile alebo na príklade určitej osobnosti a poriadkov, ktoré hlása)

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Moc

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • [1]