Model

rozlišovacia stránka

Model môže byť:

 • všeobecne:
  • určitý systém fyzikálnych alebo ideálnych objektov spĺňajúcich základné vzťahy, vlastnosti a zákony systému, ktorý je jeho prototypom (vzorom, originálom) a na lepšie poznanie ktorého sa zvyčajne vyberá či konštruuje, najmä zmenšenina alebo napodobenina niečoho ako vzor alebo istá vedecká konštrukcia, zjednodušená schéma nejakého javu, pozri napr. model (fyzika) a modelovanie (hobby)
  • predloha, vzor
 • najmä v móde a spotrebnom tovare: originálna vec, výrobok (slúžiaci ako vzor, napodobnenie); (odlišný) typ (napr. auta)
 • muž, ktorý predvádza (seba alebo modely odevov) na módnych prehliadkach, pozri pod modelka
 • v umení: vec alebo osoba ako predloha pre umelecké spracovanie
 • v logickej sémantike: pozri model (logická sémantika)
 • v informatike: vyjadrenie, ktoré zachováva z hľadiska svojho cieľa podstatné črty originálu, pozri model (informatika)
 • v hutníctve: verná podoba odliatku (na vyhotovenie formy), pozri model (hutníctvo)
 • dedina v Poľsku, pozri Model (Poľsko)
 • priezvisko:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.