Modus (najčastejšia hodnota)

hodnota kvantitatívneho znaku štatistického súboru, ktorá sa vyskytuje najčastejšie

Modus alebo modálna hodnota alebo najpravdepodobnejšia hodnota je tá hodnota kvantitatívneho znaku štatistického súboru, ktorá má najvyššiu relatívnu frekvenciu, teda sa vyskytuje najčastejšie. Je to jeden z druhov strednej hodnoty a jedna z charakteristík štatistického súboru.

Napríklad v súbore M = {1, 2, 2, 5, 8, 9} je modus číslo 2.

Matematický vzorec upraviť

Modus stanovíme interpoláciou vzhľadom k početnosti v susedných intervaloch:[1]

 

kde   je rozpätie modálneho intervalu;

  je dolná hranica modálneho intervalu;

  je početnosť predchádzajúceho intervalu;

  je početnosť nasledujúceho intervalu[2].

Zdroje upraviť

  1. TOMŠIK, Robert. Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách. 1. vyd. Nitra : PF UKF, 2017. ISBN 978-80-558-1207-6. S. 505.
  2. Modus [online]. https://matematika.cz, [cit. 2019-07-26]. Dostupné online. (český)