Monštrancia (monstrare = ukázať) alebo ostenzórium je strieborná pozlátená nádoba alebo nádoba z ušľachtilého kovu, užívaná od stredoveku v rímsko-katolíckej liturgii na verejné vystavenie Oltárnej sviatosti.

Gotická monštráncia, 15. storočie, kláštor Belém, Lisabon, Portugalsko
Barokné slnkové ostensórium pre relikviu, Toulouse

História upraviť

Monštrancia pre hostie sa začala používať od počiatku 14. storočia. Pôvodne asi od 12. storočia slúžila na vystavenie relikvií svätých, a nazývala sa ostensórium.

Typy upraviť

Základné typy sú dva:

 • architektonický - gotická konštrukcia v podobe gotického chrámu s vežičkami a skleneným valcom, užívaná od 14. do počiatku 17. storočia.
 • slnečný - baroková konštrukcia má lúčovú slnkovú svätožiaru.

Uprostred monštrancie je zasklená schránka, medzi sklom vložená zlatá lunula (polmesiačik), do ktorej sa vkladá konsekrovaná Hostia. Materiál: sviatočné nedeľné monštrancie sa vyrábali zo zlateného striebra so zlatou lunulou, niekedy sú posádzané drahokamami. Všedné monštrancie sú medené, mosadzné alebo bronzové, so sklenenými imitáciami drahokamov.

Používanie upraviť

Monštrancia sa používa v rímsko-katolíckých chrámoch pri slávnostných príležitostiach, najmä pri celodennej poklone a procesiách. Kladie sa zvyčajne na oltár, alebo na nejaký podstavec kvôli lepšej viditeľnosti. Monštrancia sa nesie pri procesiách. Najznámejšie sú procesie na sviatok Božieho Tela a na slávnosť Vzkriesenia, večer na Bielu Sobotu.

Liturgické predpisy upraviť

Vystavenie monštrancie na verejnú poklonu, alebo procesiu musí spĺňať relatívne prísne liturgické predpisy

 • Monštranciu smie vystaviť len diakon, kňaz, biskup, alebo oficiálny akolyta
 • Požehnávať s monštranciou smie len diakon, kňaz a biskup a musí k tomu použiť vélum
 • Pred požehnaním sa spieva liturgická pieseň Tantum Ergo Sacramentum (Ctíme túto Sviatosť slávnu)
 • Pri vystavení monštrancie sa táto musí trojmo okiadzať
 • Počas požehávania s monštranciou zvonia zvonce, alebo klepáče

Ikonografia upraviť

Vo výtvarnom umení je monštrancia atribútom svätej Kláry aj svätého Norberta.

Literatúra upraviť

 • BRAUN Joseph: Das liturgisches Altargerät in seinem Sinn und seines Entwicklung. München 1932, s. 384-411.
 • STEHLÍKOVÁ Dana: Encyklopedie zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Libri Praha 2003, s. 314-315; ISBN 80–85983–90–7
 • TORANOVÁ, Eva. Zlatníctvo na Slovensku. 2. preprac. a rozš. vyd. Bratislava : Tatran, 1983. 271 s. (Umenie na Slovensku; zv. 6.)

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Monštrancia