Monizmus (filozofia)

Monizmus je učenie o jednosti, podľa ktorého je skutočnosť jednotná a má jedinú podstatu. Monisti však túto podstatu interpretujú rôzne, preto existuje viacero druhov monizmov, ktoré však poväčšine nevystupovali pod týmto menom. Až Christian Wolff označil ako monistov tých filozofov, ktorí prijali predpoklad jedinej základnej substancie.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.