Monolit

rozlišovacia stránka

Monolit môže byť:

  • v stavebníctve: stavba alebo jej prvok vyrobená/vyrobený či vytesaná/vytesaný z jediného kusa stavebnej hmoty/kameňa, pozri monolit (stavebníctvo)
  • v umení: obelisk alebo socha z jediného kusa kameňa, pozri monolit (umenie)
  • v pedológii: vzorka pôdy v tvare hranolu neporušene zachycujúca celý pôdny profil alebo jeho časť, pozri monolit (pôda)
  • prenesene: jednoliaty, pevne zliaty útvar, útvar z jedného kusu a podobne
  • v geografii: samostatne stojaci masívny kameň[chýba zdroj], pozri monolit (prirodzený)
  • v počítačovej technike: monolitický mikropočítač, pozri mikrokontrolér
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.