Morfa

rozlišovacia stránka

Morfa môže byť:

  • v jazykovede: najmenšia konkrétna významová časť vydeliteľná v slovnom tvare; každá realizácia morfémy ako abstraktnej jednotky, pozri morfa (jazykoveda)
  • v taxonómii: taxonomická kategória, pozri morfa (taxonómia)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.