Morfogenéza

rozlišovacia stránka

Morfogenéza môže byť:

  • v biológii:
    • vznikanie tvarov v oblasti živých štruktúr (od vírusov po veľké živočíchy/ľudí či rastliny), zahŕňajúce vznik (špecifického) priestorového usporiadania v a medzi makromolekulami, bunkovými organelami, bunkami, tkanivami, pletivami a orgánmi, pozri morfogenéza (biológia)
    • prispôsobovanie tvarov vonkajším okolnostiam
  • v geomorfológii: odbor geomorfológie, ktorý vysvetluje procesy, ktoré vedú k tvorbe povrchových útvarov, pozri morfogenéza (geomorfológia)
  • v sociológii: pozri morfogenéza (sociológia)
  • v počítačovej grafike: postupná premena jedného obrazu na iný
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.