Morfologické vedy

Morfologické vedy v biológii sa zaoberajú tvarom, stavbou a štruktúrou organizmov, alebo ich častí. ďalej sa delia na:

  1. anatómia – skúma tvar a stavbu orgánov, ich sústav alebo aj celého organizmu
  2. histológia – študuje mikroskopickú stavbu živočíšnych tkanív a rastlinných pletív
  3. cytológia – skúma tvar a štruktúru buniek a bunkových organel, no aj procesy prebiehajúce v bunke