Mosaic je webový prehliadač a Gopher klient, ktorý bol vyvíjaný centrom NCSA od roku 1992 do 7. januára 1997.

Mosaic popularizoval World Wide Web a internet. Bol tiež klientom pre rané internetové protokoly ako napr. File Transfer Protocol, Network News Transfer Protocol a Gopher. Prehliadač bol pomenovaný pre svoju podporu viacerých internetových protokolov.[1] Jeho intuitívne rozhranie, spoľahlivosť, port na Microsoft Windows a jednoduchá inštalácia prispeli k jeho popularite na webe aj na operačných systémoch Microsoft.[2] Mosaic bol tiež prvým prehliadačom, ktorý zobrazoval obrázky vložené v texte namiesto ich zobrazovania v samostatnom okne.[3] Často sa označuje ako prvý grafický webový prehliadač, i keď mu predchádzal WorldWideWeb, menej známy Erwise[4] a ViolaWWW.

Referencie

upraviť
  1. Douglas Crockford (Sep 10, 2011). Crockford on JavaScript - Volume 1: The Early Years. YouTube. Pozri 1:35:50.
  2. ANDREESSEN, Marc. Mosaic -- The First Global Web Browser [online]. [Cit. 2006-12-16]. Dostupné online.
  3. BERNERS-LEE, Tim. What were the first WWW browsers? [online]. World Wide Web Consortium, [cit. 2010-06-15]. Dostupné online.
  4. HOLWERDA, Thom. The World's First Graphical Browser: Erwise [online]. OSNews, 3 Mar 2009, [cit. 2009-06-02]. Dostupné online.