Moteto je viachlasná vokálna skladba v rýchlejšom tempe. Slovo sa objavilo v 13. storočí ako označenie pre rané diela používajúce kontrapunkt založený na repetitivnom opakovaní základného hlasu nazývaného cantus firmus. Počas renesancie bol cantus firmus opustený a ako motetá sa označujú rozsiahlejšie polyfónne kompozície obvykle na duchovné texty. Moteto bolo teda v tej dobe duchovným protikladom svetského madrigalu, s ktorým ináč zdieľalo podobný hudobný charakter. V barokovom Francúzsku okrem toho vzniká rozdelenie na petit motet (malé moteto) so sprievodom len bassa continua a grand motet (veľké moteto) s orchestrálnym sprievodom. Od konca baroka sú označované skladby ako motet už len výnimočne, väčšinou ide o rozsiahlejšie vokálno inštrumentálne diela na duchovné témy, často s latinským textom.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Moteto na českej Wikipédii.