Motorový bicykel

Motorový bicykel je bicykel, ktorý má motor s obsahom valca maximálne 100 cm³ a svojou rýchlosťou, hmotnosťou a stavbou sa veľmi líši od bežného bicykla.